Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Alles over de reis Sitemap

De reis - AllAboutTheJourney.org
Randall Niles was een echte scepticus: kritisch en cynisch. Hij stond bekend als een "praktiserend atheïst". Maar toen gebeurde er iets.

Archeologie en het Nieuwe Testament
Het bewijs toont aan dat de mensen, plaatsen en gebeurtenissen in de Bijbel accuraat werden beschreven. Niets ontkent de historiciteit.

Archeologie in Israël
Ontdek het bewijs voor de oude Israeliëten, waaronder de Merneptah Stele, het Shishak Relief, de Moabieten Steen en de Huis van David Inscriptie.

Beginselen van de archeologie video
Bekijk deze korte video eens. Wat zijn de beginselen van de Bijbelse archeologie? Is het niets meer dan schatzoeken of geeft de archeologie ons overtuigend bewijs voor de waarheid?

Belang van de Dode Zee-rollen video
Wat betekent deze ontdekking voor de integriteit van de oude Schriftteksten? Waarom zijn de Dode Zee Rollen zo belangrijk? Kijk eens naar deze korte video en graaf dieper!

Bewijs voor "Intelligent Design"
Fenomenale ontdekkingen hebben in de afgelopen decennia onomstotelijk aangetoond dat levende systemen op het diepste, moleculaire niveau in feite machines zijn.

Bewijs voor de opstanding
Ooggetuigenverslagen van Jezus na Zijn opstanding en het daaropvolgende martelaarschap zijn enkele van de meest solide en bevestigde feiten uit de oudheid.

Bijbelmanuscripten
Wanneer de Bijbel vergeleken wordt met andere geschriften, dan springt deze boven de rest uit als het best bewaarde literaire werk uit de gehele oudheid.

Bijbelse archeologie
In de vorige eeuw werd een systematische archeologische benadering gelanceerd die veel over de oude wereld heeft onthuld.

Bijbelse profetie
De Bijbel definieert zelf de standaard voor Goddelijke inspiratie: alle voorspellingen moeten met een nauwkeurigheid van 100% worden vervuld - zonder uitzondering!

Bijbelse tegenstrijdigheden
Er zijn enkele gevallen in de Bijbel die als kopieerfouten kunnen worden gezien, maar desalniettemin is elke vermeende tegenspraak goed te verklaren.

Bijbelvertalingen
De Bijbel is vertaald vanuit zijn oorspronkelijke talen, maar is niet veranderd, geïnterpreteerd of geëxtrapoleerd in deze vertalingen.

Celstructuur
De cel is functioneel gezien zo complex als een kleine stad en is opgebouwd uit meerdere structuren, elk met een verschillende operationele rol.

Charles Darwin
Hij stelde voor dat natuurlijke selectie het mechanisme is waardoor een oorspronkelijk eencellig organisme zich zou kunnen hebben ontwikkeld tot alle ons bekende soorten.

Christelijk geloof / persoonlijke relatie
Echt Bijbels Christendom is eigenlijk helemaal geen religie, het is het ontdekken en het aangaan van een relatie met God via zijn zoon, Jezus Christus.

Cornelius Tacitus
Een bekend historicus uit het oude Rome, die een krachtig stuk schreef over Nero's vervolging van de Christenen in 64 na Christus.

DNA en computers video
Wat is de grootste wetenschappelijke ontdekking aller tijden? Wat weten we over de digitale code die in alle levende dingen zit? Kijk eens naar deze ongelooflijke videoclip!

De "Intelligent Design" theorie
Is er voor een ontwerp een ontwerper nodig? Zijn de ontwerpkenmerken van biologische systemen slechts een toevallig produkt van natuurlijke selectie?

De DNA-molecule
Het organische leven is gebaseerd op een ongelooflijk complexe informatiecode. Net zoals de tegenwoordige software codes, kan zo'n informatie niet door toeval zijn ontstaan.

De Joodse traditie
De historische gebeurtenissen rondom het leven van Jezus werden niet ontkend, maar zeer zeker geverifieerd foor de leiders binnen de Joodse traditie.

De complexiteit van het leven video
Wat betekenenen al die ontwerpen en al die ordelijkheid die we in de natuur kunnen aantreffen? Is het leven een wonder? Kijk nu eens naar deze korte video!

De evolutietheorie
Er bestaan op zijn minst vijf fundamentele evolutionaire fasen die vereist zijn vóórdat er een mogelijkheid tot organisch leven bestaat.

De filosofie van het leven
Mijn hele leven werd ik geleid door de principes van Plato's Socrates: Volg het bewijs, waarheen het ook leidt. (Anthony Flew)"

De geschiedenis van Israël
Geen enkele archeologische ontdekking heeft ooit een enkele Bijbelse historische verwijzing tegengesproken.

De geschiedenis van de Bijbel
Een fenomenaal relaas van de geschiedenis, bestaande uit 66 afzonderlijke boeken, geschreven over een periode van ongeveer 1600 jaar, door tenminste 40 verschillende auteurs.

De historische Jezus
Jezus is al op vele verschillende manieren beschrijven. Hij zou een goed mens zijn geweest, of een goede leraar of een grote profeet. Maar wie is de echte Jezus uit de geschiedenis?

De historische Jezus video
Kijk nu eens naar deze korte video! Bestond er ooit een historische Jezus? Kunnen we het bewijs voor Jezus ook zonder de Bijbel onderzoeken?

De kracht van profetie
De Bijbelse historische voorspellingen zijn geen verzinsels in een roddelblad, geen hersenspinsels, geen vervalsingen nadat de gebeurtenissen al hadden plaatsvonden. Zij zijn absoluut werkelijk en overtuigend.

De oorsprong van het leven
De wetenschap leert ons dat organisch leven voortkwam uit anorganisch materiaal via een uitsluitend natuurlijk mechanisme op een pre-biotische aarde.

De oorsprong van het universum
Een stip van oneindige dichtheid ontstond uit het niets, zonder reden, alleen om spontaan uit te dijen.

De opstanding van Jezus Christus
Omdat Jezus Christus en Zijn opstanding de fundering vormen van het Bijbelse Christendom, zijn de historische realiteiten van Zijn leven, dood en opstanding allemaal even belangrijk.

De opstanding van Jezus Christus video
Is er bewijs dat Jezus uit de dood opstond? Vond de opstanding van Jezus werkelijk plaats? Kijk eens naar deze korte video over de waarheid!

De reis video
Bestaat God? Is de Bijbel Waar? Wie is Jezus? Randall Niles vertelt over zijn geestelijke reis van atheïst tot gelovige. Je moet deze korte video gezien hebben!

De schepping van het leven
De produktie van sporen van aminozuren in een laboratorium is nog lang niet hetzelfde als de schepping van biologische systemen. Het leven is werkelijk een wonder.

De wonderen van Jezus
Als het bestaan van een bovennatuurlijke Schepper een aanvaard feit is, dan zijn de wonderen uit de Evangelieboeken zeer aannemelijk.

De wonderen van Jezus video
Randall Niles gebruikt de bekende illustratie van een tweedimensionale wereld om de mogelijkheid en de kracht van een extra dimensie te laten zien.

Evolutie en het fossielenbestand
Met meer dan 100 miljoen fossielen van meer dan 250.000 verschillende soorten zijn de gaten in zogenaamde overgangsketens nu niet meer te ontkennen.

Flavius Josephus
Een adviseur en historicus voor drie Romeinse keizers in de 1e eeuw, legde als niet-Christen gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament vast.

Functioneren van het mensenlijk oog video
Wat openbaren organische subsystemen over 'onherleidbare complexiteit' en 'Intelligent Design'? Waarom is het menselijke oog onmogelijk? Kijk eens naar deze video!

Geschiedenis van de Steen van Rosetta video
Waarom zijn de Egyptische hiërogliefen zo belangrijk voor de Bijbelse Studies? Hebben Egyptische artefacten de integriteit van de Joodse Schriftteksten beïnvloed? Kijk hier eens naar deze korte video!

Het Evangelie van Johannes
De nauwkeurigheid van Johannes wordt ondersteund door recente ontdekkingen. Wat dwong deze mensen ertoe om zo’n fundamentele boodschappen te schrijven?

Het Evangelie van Lucas
Lucas was een geloofwaardig historicus. Zijn verslag was geschreven om het bewijs te verzamelen en het historische pleidooi voor Jezus te presenteren.

Het antropisch principe video
Wat zegt de nauwkeurige afstelling van ons universum over de Oerknal, de oorsprong van het leven en andere theorieën? Kijk eens naar deze korte videoclip!

Het betoog voor Christus
Simon Greenleaf, Sir Lionel Luckhoo, Lee Strobel en andere rechtskundige experts onderzoeken het bewijs zelf kritisch.

Het bovennatuurlijke video
Kunnen we een blik opvangen van de bovennatuurlijke wereld buiten de ons bekende dimensies? Bestaat er werkelijk een metafysisch domein? Je moet deze korte video eens bekijken!

Het evangelie van Johannes video
Wie was deze Logos, die vlees werd en bij ons woonde? Wat zei de Apostel Johannes over Jezus Christus? Kijk eens naar deze korte video!

Het evolutionistische perspectief video
Neemt de evolutionaire wetenschap soms filosofische sprongen? Wat heeft de evolutieleer te zeggen over de eerste organismen die door toeval zijn ontstaan? Bekijk deze video eens!

Het fossielenbestand
Sinds Darwin zijn evolutietheorie naar voren bracht hebben wetenschappers naar fossiel bewijsmateriaal gezocht dat zou wijzen op organische tussenvormen in het verleden. Waar leidt het bewijs naartoe?

Het lege graf
Een overgrote meerderheid van de schriftgeleerden is het erover eens dat het graf van Christus leeg werd aangetroffen. Een blik op de Romeinse en Joodse reacties.

Het menselijk oog
Een perfect een onderling gerelateerd systeem van ongeveer 40 individuele subsystemen, waaronder het netvlies, de pupil, de iris, het hoornvlies, de lens en de optische zenuw.

Het oude Israël
Er is archeologisch bewijs voor de meeste steden van het oude Israël zoals deze in de Bijbel worden genoemd, waaronder Jericho, Sichem, Dan, Jerusalem, and Megiddo.

Het oude Mesopotamië
Er is archeologisch bewijs voor de meeste antieke steden en beschavingen die in de Bijbel worden genoemd, waaronder Ur, Babylon en het rijk van de Hittieten.

Het wonder van het leven
De waarschijnlijkheid dat leven door toeval kan ontstaan is vergelijkbaar met 10^50 blinde mensen die gelijktijdig Rubiks Kubus oplossen.

Horloge-ontwerp video
William Paley’s klassieke vergelijking van een organische cel met het ontwerp van een horloge. Is deze vergelijking toepasbaar op het hedendaagse debat over 'Intelligent Design'? Kijk eens naar deze korte film!

Inleiding tot de Bijbel
Wat is de beste manier om te beginnen de Bijbel te begrijpen? Lees deze eeuwige bestseller van begin tot eind!

Is Jezus God?
Jezus Christus beweerde iets heel unieks. Hij beweerde dat Hij God was. Niet 'een god', niet 'goddelijk', maar God in een menselijke gedaante.

Kikkersoep video
Wat zeggen kikkers in maatbekers over de complexiteit van het leven? Is het leven werkelijk een wonder? Je moet deze korte videoclip gewoon eens bekijken.

Kosmogenie video
Wat veroorzaakte het begin van alle dingen? Wat zijn tegenwoordig de overheersende kosmogenieën, theorieën en filosofieën?

Kritisch denken - Les 1
Ik bekeek het waarneembare bewijs voor mezelf, het was tijd om mijn decennia oude vooronderstellingen ten aanzien van wetenschap, natuur en technologie te onderzoeken.

Kritisch denken video
Ben jij iemand die kritisch denkt? Of ben jij een passieve voorbijganger in het leven? Word wakker! Kijk eens naar dit korte filmpje!

Messiaanse profetieën
Een oude verzameling van voorspellingen in de Joodse Schriftteksten over een toekomstige Messias voor het Joodse volk en voor de wereld.

Metafysica
De logica schreeuwt ons toe dat iets verantwoordelijk is voor het leven. Het is noodzakelijk dat we verder gaan en ontdekken wat de oorzaak is van alles om ons heen.

Microscopische organismen
Als de eerste, eenvoudige organismen die op de prebiotische aarde ontstonden de basis zijn van het evolutionaire denken, wat is dan een eenvoudig organisme?

Mijn wereldbeeld
Ik schiep mijn eigen levensbeschouwing. Om populaire culturele etiketten te gebruiken: ik was een materialist, naturalist, relativist, humanist, hedonist.

Miller en Urey video
Hoe kwamen we van de 'vonken van het leven', die door Urey en Miller werden geschapen, tot het wonder van het geschapen leven? Kijk eens naar dit korte filmpje!

Onherleidbare complexiteit
Er bestaan complexe organen en microscopische machines die onmogelijk door talrijke, opeenvolgende, kleine modificaties konden zijn gevormd. Darwin had gelijk.

Plinius de Jongere
De Romeinse gouverneur van Bithynië, die rond 111 na Christus een brief schrijft aan keizer Trajanus van Rome, waarin hij advies vraagt over de gepaste bestraffing van Christenen.

Problemen met het fossielenbestand
Darwin zei zelf dat zijn theorie van macro-evolutionaire vooruitgang zou falen als we hiervoor geen bewijs in het fossielenbestand kunnen vinden.

Profetieën over Jezus
Was de Jezus uit het Nieuwe Testament werkelijk de beloofde Messias uit het Oude Testament? Beoordeel het bewijs zelf!

Punctuated equilibrium video
Hoe kunnen we filosofische hypothesen gebruiken om de gaten in het fossielenbestand te vullen? Welke theorieën gebruiken de wetenschappers? Wat is 'punctuated equilibrium', dat ook wel 'doorbroken evenwicht' wordt genoemd? Kijk eens naar deze korte video!

Realisme en naturalisme
De grootste barrière tussen mij en enige vorm van godsdienstig geloof waren de wetenschap en technologie van de 20e eeuw, natuurlijke processen en wonderbaarlijk toeval.

SETI Project video
Wat is de invloed van SETI op de 'Intelligent Design' theorie? Heeft de zoektocht naar buitenaardse intelligentie al iets opgeleverd? Bekijk deze korte video!

Sint Lucas
Het archeologische bewijs verheft Lucas tot een historicus van de eerste orde. Hij wordt nu als één van de grote historici uit de geschiedenis gezien.

Spontane generatie
Hoe kon het eerste organisme door toeval ontstaan op onze zogenaamde primitieve planeet? Hoe kwam een brok gesteente tot leven?

Suetonius
Een secretaris en historicus voor Hadrianus, Keizer van Rome. Andere bronnen waren Mara Bar-Serapion en Lucianus van Samosata.

Tijdlijn van de evolutie video
Welke fasen bestaan er in de naturalistische geschiedenis van de evolutieleer? Zijn er onderling gerelateerde stappen in de tijdlijn van de evolutie? Kijk eens naar deze korte video om dit te ontdekken!

Vervolging van de Christenen
Sterven voor een geloof één ding, maar talrijke ooggetuigen die sterven voor iets waarvan zij weten dat het een leugen is, dat is heel wat anders.

Vervulde Bijbelse voorspellingen
Een blik op enkele Bijbelse voorspellingen die in de geschiedenis zijn vervuld, waaronder de Verordening van Cyrus, de stad Tyrus en de stad Samaria.

Wanneer geloof een overtuiging wordt video
De gelijkenis van een koorddanser illustreert het verschil tussen een intellectueel begrip en een echte geloofsovertuiging. Bekijk de video hier.

Wat geloof jij? video
Wat is het verschil tussen een echt geloof en een lipdienst op zondagochtend? Heb jij hier wel ooit over nagedacht? Kijk eens naar deze korte video als je durft!

Wat is geloof?
Ik geloof intellectueel dat bepaalde dingen in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, maar wat betekent dat nu in de werkelijkheid van mijn leven op dit moment?

Wat zijn de Dode Zee-rollen?
Een fenomenale vondst van manuscripten die bevestigde dat het Oude Testament zoals we dat vandaag de dag lezen substantieel hetzelfde is als 2,000 jaar geleden.

Wereldbeelden video
Wat zijn wereldbeelden of levensbeschouwingen? Heb jij een wereldbeeld? Welk wereldbeeld is dat en en waarom? Kijk eens naar dit korte filmpje!

Wie is Jezus? video
Waarom leidt de naam Jezus Christus tot meer verdeeldheid, irritatie en controverse dan enige andere naam? Is Jezus God? Bekijk dit kort filmpje!

Zelfvervullende profetie
Is de Bijbelse profetie echt zo bijzonder? Of is het een cirkelredenering als de verslagen in het Nieuwe Testament gebruikt worden om de voorspellingen uit het Oude Testament te bevestigen?

Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden