Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Wat zijn de Dode Zee-rollen?


Wat zijn de Dode Zee-rollen?

De Dode Zee-rollen worden vaak de belangrijkste ontdekking van manuscripten in het moderne tijdperk genoemd. Ze werden tussen 1947 en 1956 in elf grotten aan de noordwestelijke kust van de Dode Zee ontdekt. Dit is een droog gebied, dat zich 21 kilometer ten oosten van Jeruzalem en 1300 voet onder zeeniveau bevindt. De Dode Zee-rollen zijn de resten van ongeveer 825 tot 870 onafhankelijke rollen en bestaan in totaal uit tienduizenden fragmenten. De teksten zijn voor het grootste deel gemaakt van dierenhuiden, maar ook van papyrus en één rol van koper. De meeste teksten zijn geschreven in Hebreeuws en Aramees, en enkele in het Grieks...

De Dode Zee-rollen lijken de bibliotheek van een Joodse sekte te zijn, over het algemeen wordt aangenomen dat dit de Essenen waren. Nabij de grotten bevinden zich de oude ruïnes van Qumran, een dorp dat in de vroege jaren ’50 werd uitgegraven en in verband lijkt te staan met zowel de Essenen als de rollen. De Essenen waren volgens strikte wetten levende Joodse schrijvers. De bibliotheek werd waarschijnlijk in de grotten verborgen tijdens de uitbraak van de Eerste Joodse Revolutie (66-70 na Christus), toen het Romeinse leger optrok tegen de Joden.

De Dode Zee-rollen kunnen verdeeld worden in twee categorieën: Bijbels en niet-Bijbels. Fragmenten van elk boek van de Joodse Schriftteksten (Oude Testament) zijn ontdekt, behalve van het boek Ester. Tot op heden zijn onder de rollen 19 fragmenten van Jesaja, 25 fragmenten van Deuteronomium en 30 fragmenten van de Psalmen geïdentificeerd. De virtueel intacte Jesaja-rol, die enkele van de meest dramatische Messiaanse voorspellingen bevat, is 1000 jaar ouder dan enig ander manuscript van Jesaja.

Gebaseerd op verschillende dateringsmethoden, waaronder paleontografie, tekstueel onderzoek en carbon-14 datering, is geconcludeerd dat de Dode Zee-rollen geschreven zijn in de periode tussen ongeveer 200 voor Christus en 68 na Christus. Met dit als gegeven hebben de Dode Zee-rollen de tekstkritiek van het Oude Testament en de Messiaanse profetie gerevolutioneerd. Het is fenomenaal te noemen dat de Bijbelse teksten van Qumran substantieel overeenstemmen met de Masoretische tekst, de Septuagint en de verschillende vertalingen die we vandaag de dag gebruiken.[1]

Wauw, wat een vondst! Tot voor kort (in historische termen) bestond het extra bewijsstuk dat ik “vereiste” niet eens. Maar nu wel! We hebben nu dramatisch bewijs dat de belangrijkste Messiaanse voorspellingen in het tegenwoordige Oude Testament hetzelfde zijn als de Messiaanse voorspellingen die bestonden vóór de tijd waarin Jezus deze aarde bewandelde. Het waren geen verzinsels na de gebeurtenissen… Er was geen samenzwering… Jezus vervulde eenvoudigweg de vereisten van de Joodse Messias!

De cirkel van mijn archeologische studie was nu volledig rond… De Dode Zee-rollen lagen 2000 jaar lang onaangeroerd in een perfecte, droge omgeving. In 1947 loopt een herder van de Bedoeïenen toevallig tegen misschien wel de belangrijkste archeologische ontdekking uit de geschiedenis aan. Dan, een jaar later, ondanks ongelooflijke onwaarschijnlijkheden, keert het Joodse volk terug naar hun thuisland, dat voor het eerst sinds 70 na Christus weer een formele natie is. Hiermee werden meerdere belangrijke historische voorspellingen vervuld.[2]

Wauw, ik had nu echt een miraculeus gevoel!

We leven echt in een opmerkelijke tijd in de geschiedenis…

Ik had nu het grootst mogelijke vertrouwen dat het Oude Testament, zoals we dat vandaag de dag lezen, hetzelfde is als vóór de geboorte van Jezus. Dit betekent dat de meer dan 300 voorspellingen in het Oude Testament over de aankomende Messias ook al op papier stonden voordat de schrijvers van het Nieuwe Testament op het toneel verschenen.


Ontdek meer!

[1] Zie Price, Secrets of the Dead Sea Scrolls, 1996; Eisenman & Wise, The Dead Sea Scrolls Uncovered, 1994; Golb, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?, 1995; Wise, Abegg & Cook, The Dead Sea Scrolls, A New Translation, 1999.
[2] Zie, bijvoorbeeld, Jesaja 11:11-12, Ezechiël 37:21-23, and Jeremia 23:7-8.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden