Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

De oorsprong van het leven


De oorsprong van het leven – Wat is de laatste theorie?

In het algemeen is de evolutietheorie nog steeds de fundering van het wetenschappelijke wereldbeeld van vandaag. Het merendeel van de tekstboeken leert ons dat organisch leven voortkwam uit anorganisch materiaal via een uitsluitend natuurlijk mechanisme in een pre-biotische aarde. Vervolgens ontwikkelde die oorspronkelijke levensvorm zich tot complexere levensvormen middels een proces van willekeurige mutaties en natuurlijke selectie. Samengevat, de wetenschappelijke meerderheidshypothese is dat alles wat wij om ons heen zien over een lange tijdsperiode werd geschapen door materie die willekeurig inwerkte op andere materie.

Dat is zo ongeveer wat ik me er van herinner – geen grote verandering hier…

Wacht! Mijn sceptische brein begon te malen…

Hoe kan niks exploderen? Waar kwam al die massa en energie vandaan? Wat veroorzaakte het vrijkomen ervan? Hoe organiseerde deze explosie van alles zich (uit het niets)? Hoe kan eenvoud complexiteit worden? Waar kwamen de chemische elementen vandaan? Waar kwamen de wiskundige wetten en natuurkundige eigenschappen vandaan? Hoe verklaren we het ontwerp, de complexiteit en de precieze afstelling die kenmerkend zijn voor de spiraalvormige sterrenstelsels, de zonnestelsels en de sterren?

Hoe ontstond leven uit gesteente? Hoe veranderde een reptiel in een vogel? Waarom zien we vandaag reptielen niet veranderen in vogels? Waarom hebben we geen tussenvormen in onze musea? Waarom hebben we nooit gunstig uitwerkende mutaties waargenomen? Waar komt de informatiecode in DNA vandaan? Waar kwam de taalkundige conventie vandaan die DNA kan vertalen? Hoe kunnen we de willekeurige ontwikkeling verklaren van het menselijk oog, voortplantingssystemen, spijsverteringssystemen, hersenen, hart en longen? Kunnen deze dingen zich daadwerkelijk geleidelijk en willekeurig ontwikkelen met het verstrijken der tijd?

Tjonge! Wat was er met me aan de hand?

Mijn bewustzijn was werkelijk een stroom van scepticisme aan het bevaren. Alles dat ik wist (en dacht dat te weten) over de wereld om me heen was niet meer logisch. Ik kon niet meer terug! Als ik intellectueel eerlijk was tegen mezelf, dan kon ik me niet meer terugtrekken in mijn vroegere manier van denken…. Ik moest gewoonweg vooruitgaan en persoonlijk kijken naar het waarneembare bewijs…. Maar, waar te beginnen?

Toevalligerwijs had een collega zojuist een aantal hedendaagse biologieboeken verzameld. Ik opende er een voor de lol, en ik was verbijsterd door de eerste pagina die ik zag. Daar was hetzelfde evolutionaire overzicht van de soorten dat ik mij herinnerde van de muur van mijn middelbare schoolklas. Het was een boomachtige afbeelding met een aantal simpele levensvormen aan de onderkant en een reeks complexere wezens naar de bovenkant toe. Ik dacht altijd dat dat een redelijke presentatie was, maar nu begon mijn sceptische brein te tollen…

Afgezien van theoretische problemen aangaande de ‘boom’ zelf, hoe zit het met de evolutionaire processen die benodigd zijn om allereerst de eerste simpele levensvorm aan de onderkant van de grafiek te verkrijgen?


Volgende pagina!

Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden