Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Bewijs voor de opstanding


Bewijs voor de opstanding

Na verloop van tijd vond ik dat de opstanding van Jezus Christus één van de best aangetoonde feiten uit de hele oudheid is. Nadat hij uit de dood opstand, maar voordat hij weer naar de hemel opsteeg, werd Jezus gezien door honderden ooggetuigen, waarvan velen resoluut stierven omwille van hun getuigenis. De vroegste volgelingen van Christus waren bereid om te lijden en te sterven voor hun verhaal.[1] Dit vaststaand feit toont de oprechtheid van hun geloof en rekent af met de mogelijkheid dat zij bedriegers waren. Sterker nog, op één enkeling na werden alle schrijvers van het Nieuwe Testament geëxecuteerd vanwege hun verkondiging en verdediging van de opstanding van Christus (alleen Johannes bleef dit lot bespaard, maar hij werd door de Romeinse keizer Titus Flavius Domitianius verbannen)

Ik geef toe dat martelaarschap op zich niet uniek is; velen zijn door de geschiedenis heen gestorven voor hun geloof. Maar wat het martelaarschap van de discipelen voor mij uitzonderlijk maakt, is dat deze mensen zich feitelijk in een positie bevonden waarin zij daadwerkelijk konden weten of wat zij verklaarden waar was of niet. Kijk, niemand wil bewust op een gruwelijke manier lijden en uiteindelijk een afgrijselijke dood sterven om iets te verdedigen waarvan ze weten dat het een leugen is. De terroristen van 11 September 2001 (“9/11”) bijvoorbeeld geloofden misschien wel oprecht in datgene waar ze voor stierven, maar zij bevonden zich ongetwijfeld niet in een positie waarin ze konden weten of wat zij geloofden daadwerkelijk waar was. Zij vertrouwden volledig op godsdienstige tradities die hen over vele generaties waren overgeleverd.

De martelaren van het Nieuwe Testament daarentegen zagen met eigen ogen wat zij beweerden te hebben gezien of zij zagen dit niet met eigen ogen; duidelijk en simpel. Zij ontmoetten en praatten met Jezus na zijn opstanding of zij deden deze niet. Het is dramatisch dat deze mannen bij hun getuigenissen bleven, zelfs tot hun wrede dood onder de handen van hun vervolgers erop volgde, al hadden zij voldoende mogelijkheden om hun verhaal te herroepen en zich er volledig van bewust waren of hun eigen verhaal waar of onwaar was. Waarom zouden zo veel mannen bewust sterven voor een leugen? Ze wonnen er niets mee door te liegen, maar het is overduidelijk dat ze alles te verliezen hadden.

Naast de discipelen, aan wie Jezus na Zijn opstanding verscheen, waren er zelfs een aantal sceptici die geloofden dat Jezus na zijn kruisiging levend aan hen verscheen. De meeste Bijbelkenners zijn het tegenwoordig met elkaar eens dat Paulus een scepticus was, zelfs een vervolger van de vroege Christelijke kerk, voordat hij Zelf een dergelijke ontmoeting met Jezus had. De meeste geleerden zijn het er ook over eens dat Jakobus een scepticus was voordat de herrezen Jezus aan hem verscheen.

De ervaring van Paulus leidde in zijn geval onmiddellijk tot een verandering; van een kwaadaardige vervolger van het Christendom tot één de zijn meest agressieve pleitbezorgers van het geloof. Hij beweerde dat deze verandering slechts plaatsvond na een persoonlijke ontmoeting met de herrezen Christus, en hij leed en stierf bewust voor zijn getuigenis.[2]

En vóór de opstanding van Jezus was Zijn eigen broer, Jakobus, een scepticus.[3] Zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus, na Zijn opstanding, werd binnen vijf jaar na de kruisiging van Jezus zwart op wit vastgelegd.[4] Na deze gebeurtenis werd Jakobus een leider van de Christelijke kerk in Jeruzalem.[5] Jakobus stierf met genoegen voor zijn geloof dat Jezus de Messias was, die was gestorven en uit de dood was opgestaan.[6]

Ik moest mijzelf de volgende vraag stellen… Zou iemand, die bereid was te lijden en een vreselijke dood te sterven ter verdediging van de Schriftteksten, schuldig zijn aan het schenden van diezelfde Schriftteksten? Dat is te dwaas voor woorden! En als hij die Schriftteksten zou schenden (of zelfs zou toestaan dat deze geschonden werden), dan zou dat betekenen dat hij bewust leed en stierf voor een leugen!

Het is gewoon de menselijke natuur…. Niemand lijdt en sterft voor iets waarvan hij weet dat het een leugen is! Oké, misschien een gek, maar niet een hele groep van ooggetuigen…!

Nogmaals, wanneer het kritisch bekeken wordt, is het bewijs voor de opstanding van Jezus Christus enorm overtuigend.


Bestudeer nog meer bewijs!

[1] Historische bronnen: Lucas, Clementius van Rome, Polycarp, Ignatius, Dionysius van Korinthe, Tertullianus, Origen.
[2] Historische bronnen: Paulus, Lucas, Clementius van Rome, Polycarp, Tertullianus, Dionysius van Korinthe, Origen.
[3] Marcus, Johannes.
[4] 1 Korintiërs 15:7.
[5] Paulus, Lucas.
[6] Historische bronnen: Josephus, Hegesippus, Clementius van Alexandrië.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden