Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

De kracht van profetie


De kracht van profetie

In zijn klassieker “Science Speaks” (“De wetenschap spreekt”) bespreekt Peter Stoner enkele van de historische voorspellingen van het Oude Testament, waaronder Babylon, Tyrus, Samaria, Gaza-Ashkelon, Jeruzalem, Palestina, Moab-Ammon, en Petra-Edom. Stoner gebruikt wetenschappelijke analyses en principes van de waarschijnlijkheidsrekening, door andere wetenschappers geverifieerd, om te concluderen:

Geen enkel mens heeft ooit voorspellingen gedaan die vergeleken kunnen worden met de voorspellingen die wij beschouwd hebben en die nauwkeurig zijn vervuld. Het tijdsinterval tussen het schrijven van deze voorspellingen en hun vervulling is zo groot dat de meest strenge criticus niet kan beweren dat de voorspellingen gedaan werden nadat de gebeurtenissen plaatsvonden.[1]

Voor mij waren deze historische voorspellingen nu meer dan een verzinsel in een roddelblad… Zij waren geen bedenksels…. Zij waren geen vervalsingen nadat de gebeurtenissen plaatsvonden… Zij waren absoluut geloofwaardig.

Toen ik mijn aantekeningen nog eens doornam was ik oprecht opgewonden, maar op de een of andere manier toch niet op mijn gemak….

Toen ik deze voorspellingen bestudeerde, kon ik een steeds terugkerend thema in het Oude Testament niet ontkennen…

Wie was deze voorspelde “Messias” (Silo) die zelfs al in het Boek Genesis werd genoemd?[2]

Wie was deze komende “Heerser”, die volgens de profeet Micha in Betlehem geboren zou worden, maar toch al bestond zelfs voor de tijd zelf bestond?[3].

Wie was deze Immanuël (letterlijk “God met ons”), die volgens de profeet Jesaja uit een maagd geboren zou worden?[4].

Wie was deze “Bevrijder”, die volgens Job zou komen om hem en de wereld van de dood te redden?[5]

Wie was deze voorspelde “Zoon”, die “Wonderbaarlijk”, “Raadgever”, “Machtige God” en de “Prins van de Vrede genoemd zou worden?[6]

Wat mij betreft was de Bijbel geslaagd voor de profetische test! Intellectueel gezien had ik geen keuze behalve de feiten te accepteren – de uitgekomen voorspellingen van het Oude Testament bevestigen de inspiratie van buiten onze tijdsdimensie. Er was geen andere logische conclusie… hoe hard ik er ook naar zocht!

Maar hoe zit het met al die voorspellingen over de komende Joodse “Messias” (“Verlosser”) die verspreid over een aantal boeken in het Oude Testament worden aangetroffen? Wat moest ik daar nu uit opmaken? Moest ik die daadwerkelijk in beschouwing nemen als onderdeel van mijn analyse van de profetieën?

Ik voelde me zo ongemakkelijk met wat het Oude Testament aan mij onthulde dat ik naar de winkel ging en een Engelse versie kocht van de Hebreeuwse Tanakh. Ik ging ervan uit dat sommige van deze voorspellingen moesten zijn ingevoegd door niet-Joden nadat de gebeurtenissen al hadden plaatsgevonden. Ik besloot om “rechtstreeks naar de bron” te gaan om dit op te lossen…

Maar raad eens? Dezelfde voorspellingen over die “Messias” stonden ook in de Joodse Schriftteksten – klaar als een klontje…

Mijn hart werd nu echt onrustig… ik moest mezelf wat afremmen… ik moest me in mijn intellect terugtrekken…

Ik ging terug naar mijn originele lijst met vragen en onderwerpen in mijn notitieboek…


Ga verder!

[1] Peter Stoner, Science Speaks: An Evaluation of Certain Christian Evidences, Moody Press, 1963, 115.
http://www.geocities.com/stonerdon/science_speaks.html#c8.
[1] Genesis 49:10.
[1] Micha 5:2.
[1] Jesaja 7:14.
[1] Job 19:25.
[1] Jesaja 9:6.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden