Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Profetieën over Jezus


Profetieën over Jezus

Dus, was de Jezus uit het Nieuwe Testament werkelijk de beloofde Messias uit het Oude Testament? Ik begon de mathematische onmogelijkheid te erkennen dat slechts één man – Jezus - meer dan 300 voorspellingen, die honderden jaren voor zijn geboorte waren geschreven, per ongeluk zou vervullen of deze met opzet zou kunnen manipuleren.

Professor Peter Stoner (1888-1980) ontdekte hetzelfde. Stoner was voorzitter van de Faculteiten Mathematica en Astronomie aan het Pasadena City College tot 1953, en voorzitter van de Afdeling Wetenschap aan het Westmont College van 1953 tot 1957. Stoner berekende de kans dat één man slechts een handvol van de meer dan 300 Messiaanse voorspellingen zou kunnen vervullen. In 1944 publiceerde hij zijn onderzoeksresultaten in "Science Speaks: Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the Bible" (“De wetenschap spreekt: Wetenschappelijk bewijs voor de nauwkeurigheid van profetie en de Bijbel”). Stoner concludeerde dat de kans dat één enkel mens slechts acht van de gespecificeerde voorspellingen zou vervullen 1 op 1017 was (een één gevolgd door 17 nullen). Wat is dan de kans dat één enkel mens slechts 48 van de meer dan 300 voorspellingen zou vervullen? Stoner berekende deze kans als 1 op 10157 – ver buiten het bereik van statistische onmogelijkheid![1]

Oké, dit kan toch niet echt als statistische wetenschap worden gezien… Toch?

Maar in feite is het zo dat Stoners werk de goedkeuring heeft gekregen van de American Scientific Affiliation:

Het manuscript voor Science Speaks is zorgvuldig beoordeeld door een comité, bestaande uit leden van de American Scientific Affiliation en door de Uitvoerende Raad van dezelfde groep, en het is bevonden, in het algemeen, dat het betrouwbaar en accuraat is met betrekking tot het gepresenteerde wetenschappelijke materiaal. De mathematische analyse die erin is opgenomen is gebaseerd op principes van de waarschijnlijkheidsrekening die volledig robuust zijn en Professor Stoner heeft deze principes op een geschikte en overtuigende wijze toegepast.[2]

Ik was met stomheid geslagen! Ik had nog nooit echt naar dit soort zaken gekeken. Ik had er nooit grondig over nagedacht…

Ik bedoel, dit was niet zomaar gegeneraliseerd materiaal!

Het boek Daniël werd 500 jaar voor de geboorte van Jezus geschreven. In hoofdstuk 9 voorspelt Daniël tot op de dag wanneer de Messias Jeruzalem zou binnengaan en zichzelf voor het eerst als koning zou presenteren. De voorspelling zegt dat 69 ‘weken van jaren’ (69 x 7 = 483 jaar) zouden voorbijgaan tussen de verordening om Jeruzalem te herbouwen tot de komst van de Messias.[3] Omdat Daniël werd geschreven in Babylon gedurende de Joodse gevangenschap na de val van Jeruzalem, was deze voorspelling gebaseerd op de Babylonische kalender met 360 dagen. Dus, 483 x 360 dagen = 173.880 dagen.

Volgens de verslagen die gevonden werden in het Shushan (Susan) Paleis, en die bevestigd worden in Nehemiah 2:1, werd het decreet om Jeruzalem te herbouwen uitgevaardigd door de Perzische koning Artaxerxes Longanimus op 5 maart, 444 voor Christus. Het is opmerkelijk dat 173880 dagen later (schrikkeljaren in rekening genomen) Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt op 30 maart, 33 na Christus (en zo de voorspelling in Zacharia 9:9 vervult).[4] Vijf dagen later wordt Jezus gekruisigd aan een Romeins kruis net buiten Jeruzalem (feitelijk werden ook de executiemethode en zelfs zijn laatste woorden honderden jaren eerder voorspeld in Psalm 22). Drie dagen later, zo verklaren de Nieuwtestamentische verslagen, stond Jezus op uit de dood op Paaszondag, waardoor talrijke andere voorspellingen over de langverwachte Messias werden vervuld.

Ik moest even stoppen…

Oké, dat is allemaal geweldig, maar iets hield me tegen… Ik had meer nodig… Ik had iets nodig om mijn knagende twijfel de kop in te drukken… Waar is het bewijs dat al deze Messiaanse voorspellingen niet geschreven waren ná de dood van Jezus door een groep fanaten die hun overleden geestelijke leider wilden vergoddelijken…? Ik had iets anders nodig – ik had nog één bewijsstuk nodig dat mij kon laten zien dat deze voorspellingen echt al op papier stonden vóór de tijd van Jezus… En daar was dat bewijs…


Ga verder met lezen!

[1] Peter Stoner, Science Speaks: Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the Bible, 1944, 109-10.
[2] American Scientific Affiliation, H. Harold Hartzler, Ph.D., Secretaris-Penningmeester, Goshen College, Ind. (Peter Stoner, Science Speaks: Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the Bible, 1944, Voorwoord).
[3] Daniël 9:25.
[4] Enkele vooraanstaande geleerden zullen deze data betwisten tot op een paar dagen of tot een jaar, maar in omvang is deze voorspelling hoe dan ook indrukwekkend. Zie, Sir Robert Anderson, The Coming Prince, Kregel Classics, 1957 herdruk, 127-128, 221.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden