Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Bijbelse profetie


Bijbelse profetie

Nou, ik ontdekte dat de Bijbel hier wel voor zorgde! Ik ontdekte dat de Bijbel zelf de test voor Goddelijke inspiratie definieert! De test is: alle voorspellingen moeten met een nauwkeurigheid van 100% worden vervuld.[1]

Zonder gekheid, toen ik dit las, lachte ik…. Ja natuurlijk…. Dit is ook de test voor de roddelpers… Steeds wanneer er een belangrijke wereldgebeurtenis plaatsvindt, zijn de mensen verzot op de hype rondom voorspellingen en Broodje Aap-verhalen. De roddelbladen zijn er gek op om de oude (en minder oude) voorspellingen van Nostradamus, Jean Dixon, Edgar Cayce en de Bijbel aan te halen… Waarom werd de Bijbel met al die andere gekheid op een hoop gegooid…? Deze zogenaamde profeten hebben één voorspelling bij het juiste eind en dan kunnen al hun andere mislukte voorspellingen het grote publiek weinig meer schelen. Wat een klucht…

Wacht. De Bijbel stelt dat zijn test voor bovennatuurlijke inspiratie bestaat uit 100% vervulde voorspellingen. Dat betekent dus helemaal geen enkele mislukte voorspelling. Wauw, dat is opmerkelijk. 100%. Geen misser. Ik moest dat echt goed in me opnemen. Zouden er vandaag de dag vele miljarden dollars rondgaan in de gok- en loterij-industrie als mensen echt consequent de toekomst konden voorspellen? Natuurlijk niet. Misschien was dit hele voorspellingengedoe niet zo lachwekkend als ik in eerste instantie had gedacht.

Oké, ik neem aan dat de overtuigingskracht van de Bijbelse "100% vervulling" standaard evenredig is met het aantal voorspellingen dat in de Bijbel wordt verkondigd. Het mag duidelijk zijn dat 100% niet zo duizelingwekkend is als dat bestaat uit ‘twee uit twee’. Ik besloot de profetische Schriftteksten nauwkeurig en eerlijk te bestuderen…

Met behulp van enkele studiegidsen ontdekte ik meer dan 1000 voorspellingen in de Bijbel. Van deze is een verbazingwekkend aantal van 668 vervuld en geen enkele is ooit als onwaar bewezen (drie lijken onbevestigd). De andere voorspellingen richten zich op gebeurtenissen die zich in de toekomst zouden afspelen. Kom op zeg! Het moet hier toch wel gaan om gegeneraliseerde, zelfvervullende voorspellingen die hun vervulling vinden in de bladzijdes van hetzelfde boek als waarin zij geschreven zijn. De een of andere godsdienstfanaat schrijft een voorspelling (God zal zus en zo doen) en een andere schrijft over de vervulling (God heeft zus en zo gedaan). De voorspellingen en de vervullingen zijn dan begrensd door de pagina’s van hetzelfde “heilige boek”. Niet erg zinvol... Waar is het bewijs van buitenaf? Wat zegt de seculiere geschiedenis, als deze al iets zegt, over deze gebeurtenissen?

Ik besloot om een goede, calculerende blik te werpen op enkele van de Bijbelse voorspellingen


Graaf nu dieper!

[1] Deuteronomium 18:20:22. Zie ook, Deuteronomium 13:1-5 en 2 Petrus 1:20-21.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden