Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Het oude Israël


Het oude Israël

Omdat ik de oude steden en culturen onderzocht die in de Bijbel genoemd werden, vond ik dat de belangrijkste steden en culturen gerelateerd zouden zijn aan het oude Israël. Daarom concentreerde ik mij daar nu op. De stad Jericho, meer dan 50 maal genoemd in de Bijbel, was de initiële toegang tot het “Beloofde Land” voor het Israëlische volk.[1] De locatie van deze met muren en torens versterkte stad, die de toegang tot het land van Kanaän vanuit het oosten bewaakte, is nu door de archeologie bevestigd.[2] Sichem was eveneens een belangrijke stad in het Oude Testament. koning Jerobeam maakte het zelfs de hoofdstad van het noordelijke koninkrijk Israël in de 10e eeuw voor Christus.[3] Opgravingen hebben reusachtige muren en een systeem van versterkte poorten blootgelegd, met daarbinnen belangrijke ontdekkingen, zoals de tempel van Baal uit het Bijbelse verhaal van Abimelech.[4]

Opgravingen in het noorden hebben ook de stad Dan blootgelegd. Deze stad was een Kanaänitisch bolwerk en werd rond 1150 voor Christus door de Israëlieten (in het bijzonder, de stam van Dan) veroverd.[5] De herbouwde stad, die de noordelijke grens van Israël werd, heeft een schat aan artefacten met Bijbelse belangrijkheid opgeleverd.[6] De zuidelijke grens van Israël was Berseba, die een versterkte stad werd gedurende het koninkrijk van koning Salomo.[7] Opgravingen tussen 1969 en 1976 hebben massieve muren, poorten, bronnen en pakhuizen onthuld die overeenstemmen met de Bijbelse verslagen.[8] De oude stad van Jeruzalem, daterend uit de tijd van koning Davids oorspronkelijke verovering, werd tussen 1978 en 1985 ontdekt en uitgegraven. Voor die tijd was er buiten de Bijbel niets bekend over koning Davids Jeruzalem, waarvan nu een paleis, torens en de beroemde Siloam bron zijn onthuld.[9] De oude ruïnes van Gibea werden ongeveer vijf kilometer ten noorden van Jeruzalem ontdekt. Gibea was de thuisstad van Saul en de stam van Benjamin, en werd later koning Sauls hoofdstad.[10] Opgravingen hebben Sauls versterkte paleis onthuld, daterend uit ongeveer 1100 voor Christus.[11]

Megiddo was een Kanaänitische stad in het noorden die door Israël werd veroverd. Het was een ommuurde vesting, op een heuvel gelegen vlakbij een uitgebreide vlakte waarop menige veldslag met historische betekenis werd uitgevochten. In de jaren 900 voor Christus versterkte koning Salomo de stad[12] en later, in de zevende eeuw voor Christus verloor koning Josia aldaar een veldslag tegen de Egyptenaren.[13] Megiddo (ook bekend als Armageddon) is vandaag de dag uitgebreid uitgegraven. Daarbij zijn schatten gevonden, zoals de Kanaänitische godsdienstige “offerhoogten” die door het Oude Testament heen worden genoemd.[14]

Geen moment werd ik teleurgesteld! Ik vond het archeologische bewijs voor de oude steden die in de Bijbel genoemd worden absoluut overtuigend. Oké, maar hoe zit het met het bewijs voor de oude Israëlieten zelf? Enkele geleerden beweren dat de oude Kanaäniten in deze steden bestonden, maar dat de Israëlieten pas vele eeuwen later aankwamen dan de Bijbel beweert.

Ik vervolgde mijn ontdekkingstocht in het oude Israël...


Ga door met je ontdekkingstocht!

[1] Jozua 6.
[2] Zukeran, Archaeology and the Old Testament, 4-5. Hoerth, Archaeology and the Old Testament, 209-210. Price, The Stones Cry Out, 52-53.
[3] 1 Koningen 12:25.
[4] Rechters 9:46.
[5] Rechters 18.
[6] Price, The Stones Cry Out, 227-230.
[7] 1 Koningen 4:25.
[8] Hoerth, Archaeology and the Old Testament, 285.
[9] Price, The Stones Cry Out, 164-165. Zie, 2 Samuël en 1 Kronieken.
[10] Rechters 19 en 1 Samuël 10-15.
[11] Hoerth, Archaeology and the Old Testament, 248-250.
[12] 1 Koningen 4.
[13] 2 Koningen 23.
[14] Hoerth, Archaeology and the Old Testament, 87, 205-06.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden