Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Het lege graf


Het lege graf

Tenslotte wierp ik een blik op een gedeelte van de academische wereld. Ik was oprecht verrast te ontdekken dat een groot aantal geleerden het tegenwoordig met elkaar eens is dat het graf van Christus leeg werd aangetroffen. Overweeg de volgende zaken eens…

  • De Jeruzalem Factor. Omdat Jezus in Jeruzalem in het openbaar werd terechtgesteld en begraven, is het onmogelijk dat het Christendom zijn oorsprong in Jeruzalem zou hebben gehad, als het lichaam nog steeds in het graf was geweest. De vijanden van Christus onder de Joodse leiders en de Romeinse regering hoefden slechts zijn lichaam op te graven en dit publiekelijk ten toon te stellen om de oplichterij aan het licht te brengen.
  • De Joodse reactie. In plaats van te wijzen op een graf met een lichaam erin, beschuldigde het Joodse leiderschap de discipelen van Christus er an het lichaam te hebben gestolen. Bevestigt deze strategie niet dat er inderdaad een ontbrekend lijk was?[1]
  • Het getuigenis van vrouwen. In alle vier Evangeliën over het lege graf worden vrouwen genoemd als de primaire getuigen. Dit zou een vreemd verzinsel zijn, omdat vrouwen in zowel de Joodse als de Romeinse culturen niet in hoog aanzien stonden en hun getuigenissen niet toelaatbaar waren.

    Als je de rol van vrouwen in de Joodse maatschappij in de eerste eeuw begrijpt, dan is het bijzonder vreemd dat het verhaal over het lege graf vrouwen zou noemen als de eerste ontdekkers van het lege graf. Vrouwen stonden op een zeer lage trede van de sociale ladder in het Palestina van de eerste eeuw. Er waren oude rabbinale spreekwoorden die zeiden: ‘Laat de woorden van de Wet eerder verbrand worden dan aan vrouwen worden bezorgd’ en: ‘Gezegend is hij wiens kinderen mannelijk zijn, maar wee hem wiens kinderen vrouwelijk zijn’. Getuigenissen van vrouwen werden als zó waardeloos beschouwd, dat hen niet eens werd toegestaan om als legale getuigen op te treden in een Joodse rechtbank. In deze context is het absoluut opmerkelijk dat de hoofdgetuigen van het lege graf juist deze vrouwen waren… Elk later geschreven, legendarisch verslag zou ongetwijfeld de mannelijke discipelen het lege graf hebben laten ontdekken – Petrus of Johannes, bijvoorbeeld. Het feit dat vrouwen de eerste getuigen van het lege graf waren kan het meest plausibel worden verklaard door de realiteit dat zij daadwerkelijk de ontdekkers van het lege graf waren – of je dit nu prettig vindt of niet! Dit toont aan dat de Evangelieschrijvers waarheidsgetrouw vastlegden wat er gebeurde, zelfs als het beschamend was. Dit is eerder een teken voor de historiciteit van de traditie dan voor een vermeende legendarische status.[2]

Ga verder met lezen!

[1] Historische bronnen: Matteüs, Justinianus, Tertullianus.
[2] Dr. William Lane Craig, geciteerd door Lee Strobel, The Case For Christ, Grand Rapids: Zondervan, 1998, 293.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden