Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Zelfvervullende profetie


Zelfvervullende profetie

Stop. Ik zag hier nog een potentieel probleem… Ik heb zojuist vastgesteld dat de voorspellingen uit het Oude Testament over een komende Messias al bestonden vóór Jezus, maar het enige dat mij vertelt dat Jezus de persoon was die deze voorspellingen vervulde, is het Nieuwe Testament. Ik heb dus een godsdienstboek dat gebruikt wordt om de voorspellingen in een ander godsdienstboek te ondersteunen – de verslagen in het Nieuwe Testament documenteren de vervullingen van de voorspellingen uit het Oude Testament. Is dit geen cirkelredenering? Gebruiken we de Bijbel niet om de Bijbel te valideren?

Ik ging een stap terug en bekeek mijn aantekeningen over de Bijbel… die herinnerden mij eraan dat de Bijbel vaak beschouwd wordt als één boek en daarom bekritiseerd wordt op basis van een vermeende “zelfvervullende” integriteit. Maar de Bijbel bestaat uit 66 afzonderlijke en gescheiden teksten die door zo’n 40 auteurs zijn geschreven, die vaak niks met elkaar van doen hadden. Als we elke tekst op zichzelf bekijken, dan is het niveau van samenhang en onderlinge bevestiging binnen het Bijbelse werk als geheel opmerkelijk. Sterker nog, de Bijbel valideert zichzelf door zijn onmiskenbare ontwerp, dat de 66 afzonderlijke boeken verbindt tot één integraal werk.

Waarom zouden we een probleem hebben met het gebruiken van de 27 teksten in het Nieuwe Testament om de 39 teksten uit het Oude Testament te valideren, als dit gegeven objectief geanalyseerd wordt? Het enige dat we doen is het gebruiken van een collectie van oude historische documenten om de echtheid vast te stellen van een andere collectie van oude historische documenten…. Academische historici doen dit voortdurend…

Ik moest mezelf weer even tegenhouden.

Ik bevatte dit concept weliswaar met betrekking tot de 39 boeken van het Oude Testament, waarin de verscheidene auteurs en teksten door honderden jaren werden gescheiden, maar omdat de 27 boeken van het Nieuwe Testament in een relatief korte tijd werden samengesteld, is het in dit geval misschien waarschijnlijker dat zij tot één geheel werden samengevoegd door een groep samenzwerende fanaten. Hoe zit het daarmee? Zijn er bevestigende bronnen buiten deze kleine godsdienstige kliek?

Toen dacht ik aan de oorspronkelijke bestudering van Tacitus (zie deel twee) en herinnerde ik mij dat andere schrijvers “Bijbelse” gebeurtenissen buiten de Bijbel beschreven…

Hoewel ik dus goed op weg was om af te rekenen met het idee dat de cirkel zijn eigen cirkelredenering schept, realiseerde ik mij dat ik deze kwestie volledig zou kunnen vermijden door terug te gaan naar de “buiten-Bijbelse” historische documentatie van de vervulde voorspellingen uit het Oude Testament.

Bestaat er bijvoorbeeld enige documentatie buiten het Nieuwe Testament dat aantoont dat Jezus geëxecuteerd werd zoals voorspeld werd in de Joodse Schriftteksten, zoals Psalm 22 en Jesaja 53?

Raad eens? Die documentatie bestaat inderdaad…

Ik ontdekte al gauw dat er talrijke niet-Christelijke bronnen buiten de Bijbelteksten bestaan die de gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament bevestigen. Sterker nog, er is een variëteit aan buiten-Bijbelse bronnen die Jezus Christus en de opkomst van het Christendom rechtstreeks vermelden. Ik vond dit verbijsterend! Hoe kon ik van historisch bewijsmateriaal ontkennen dat niet eens sympathiek stond tegenover de persoon Jezus of de drijfveer van het Christendom? In de rechtskundige wereld kan een ooggetuige, die ofwel onverschillig ofwel antagonistisch tegenover een bepaalde zaak staat, de meest overtuigende getuigenverklaring afleggen.

Ik was meer dan geïntrigeerd. Ik begon enkele van deze vroege, “neutrale” bronnen te raadplegen…


Ga verder met je onderzoek!Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden