Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Christelijk geloof / persoonlijke relatie


Christelijk geloof: persoonlijke relatie

Begrijp me goed, ik probeer hier geen godsdienst te verkopen. Ik geloof zelf nog steeds dat "godsdienst" meer mensen van God heeft weggehouden dan enig ander fenomeen in de geschiedenis.

Sterker nog, ik heb ontdekt dat het echte Christendom eigenlijk helemaal geen godsdienst is; het is het ontdekken en aangaan van een relatie met God. Het is vertrouwen hebben in Jezus en wat Hij aan het kruis voor jou en mij heeft gedaan,[1] niet in wat wij voor onszelf kunnen doen.[2]

“Echt Christendom” is geen “georganiseerde godsdienst”. Het gaat niet om machtsstructuren, rijk versierde gebouwen, flamboyante predikers of traditionele regels en rituelen. Sterker nog, laten we het “Christelijke” etiket maar even helemaal buiten beschouwing laten. Het gaat eenvoudig om het nastreven en het verzoenen van de drie basisvragen van het leven::

  • Bestaat God? Zo ja, wat ga ik daarmee doen?

  • Is de Bijbel waar? Zo ja, wat betekent dat voor mij?

  • Wie is Jezus? Als hij is wie hij beweerde te zijn, hoe verandert deze realiteit dan mijn leven?

Nogmaals, het gaat helemaal niet over godsdienst...

Het gaat niet om de door mensenhanden gemaakte machine die wij vandaag de dag kennen als het “Christendom”…

Het gaat allemaal om Jezus.

Of Hij is de Zoon van God, die de enige echte hoop voor de wereld biedt, of Hij is dat niet.

Klaar.


Leer God kennen!

[1] 1 Korintiërs 15:1-4 -- Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.
[2] Efeziërs 2:8-9 -- Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden