Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Het wonder van het leven


Het wonder van het leven

Ik ga dit onderwerp nog één keer goed bekijken…

Kan leven willekeurig ontstaan uit anorganisch materiaal? Niet volgens de wiskundigen.

In de afgelopen 30 jaar hebben een aantal prominente wetenschappers geprobeerd de waarschijnlijkheid te berekenen dat een onafhankelijk, ééncellig organisme, zoals een bacterie, het gevolg zou kunnen zijn van een toevallige combinatie van reeds aanwezige bouwstenen. Harold Morowitz berekende deze waarschijnlijkheid als een kans van 1 op 10100.000.000.000. Sir Fred Hoyle berekende de kans dat alleen de proteïnes van een amoebe door toeval zouden ontstaan als een kans van 1 op 1040.000.

…de waarschijnlijkheden berekend door Morowitz en Hoyle zijn overrompelend. Deze waarschijnlijkheden deden Fred Hoyle verklaren dat de waarschijnlijkheid van spontane generatie ‘ongeveer hetzelfde is als de waarschijnlijkheid dat een tornado door een schroothoop raast en uit de inhoud daarvan een Boeing 747 zou kunnen samenstellen.’ Wiskundigen vertellen ons dat elke gebeurtenis met een onwaarschijnlijkheid groter dan 1 op 1050 in het koninkrijk van de metafysica thuishoort – met andere woorden: een wonder.
[1]

Harold Marowitz, een atheïstisch natuurkundige, formuleerde mathematische modellen door een bouillon van levende bacteriën voor te stellen die verhit wordt totdat al de complexe chemicaliën erin ontbonden zijn tot de basisbouwstenen. Marowitz gebruikte natuurkundige berekeningen om te concluderen dat, nadat de mengsels afgekoeld zijn, de kans dat een enkel bacterie weer door toeval wordt geassembleerd een kans heeft van 1 op 10100.000.000.000.[2] Wauw! Hoe kan ik zo’n statistiek bevatten? Als volgt: het is waarschijnlijker dat ik een miljoen jaar lang elke week de Staatsloterij zou winnen door elke week slechts één loterijkaartje te kopen.

In antwoord op de waarschijnlijkheden berekend door Marowitz, schreef Robert Shapiro, auteur van “Origins – A Skeptic’s Guide to the Creation of Life on Earth” (“Oorsprong – Een Gids van een Scepticus tot de Schepping van Leven op aarde”): De onwaarschijnlijkheid die in het spel is bij de generatie van slechts één bacterie is zo groot dat het alle overwegingen over tijd en ruimte reduceert. Met zulke waarschijnlijkheden als gegeven doen de tijd tot de zwarte gaten verdampen en de ruimte tot het einde van het universum er helemaal niet meer toe. Als we er op zouden wachten, zouden we waarachtig op een wonder zitten wachten.[3]

Sir Fred Hoyle vergeleek de waarschijnlijkheid dat het leven door toeval ontstond met het op een rij zetten van 1050 (een tien met vijftig nullen er achter) blinde mensen, deze elk een door elkaar gehusselde Rubiks kubus geven en er dan achter te komen dat zij allen de kubus op hetzelfde moment hebben opgelost.[4]

Met betrekking tot de oorsprong van het leven verklaarde Francis Crick, winnaar van de Nobelprijs in de biologie voor zijn werk met de DNA-molecule, in 1982:

Een eerlijk mens, gewapend met alle kennis die ons nu ter beschikking staat, zou kunnen stellen dat op dit moment de oorsprong van het leven in zekere zin bijna een wonder is, zo veel voorwaarden zijn er die vervuld moeten zijn om het te laten beginnen.[5]


Volgende pagina!

[1] Mark Eastman, MD, Creation by Design, T.W.F.T. Publishers, 1996, 21-22.
[2] Eastman en Missler, The Creator Beyond Time and Space, 76-77.
[3] Robert Shapiro, Origins – A Skeptic’s Guide to the Creation of Life on Earth, 1986, 128.
[4] Fred Hoyle, The Intelligent Universe, Holt, Rinehart en Winston, 1983, 11.
[5] Francis Crick, Life Itself – Its Origin and Nature, Futura, 1982.

Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden