Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

Is Jezus God?


Is Jezus God?

Waarom leidt de naam “Jezus Christus” tot meer verdeeldheid, irritatie en controverse dan enige andere naam in de geschiedenis?

Kom op, waarom…?

Als ik in een koffieshop een gesprek begin over God, dan is niemand echt beledigd. Als ik spreek over Boeddha, Brahman, Mozes of Mohammed, dan irriteer ik de luisteraar niet echt. Maar de naam Jezus Christus lijkt recht door de ziel te snijden. Dat gold ook voor mij! Wanneer mensen spraken over andere godsdienstige of filosofische leiders uit de geschiedenis, deed ik hieraan meestal gewoon mee. Als een soort intellectuele discussie. Maar wanneer mensen met mij over Jezus wilden praten, dan voelde ik me alsof iemand mijn persoonlijke “privacy cirkel” was binnengetreden! Welk recht had men om mij en mijn wereldbeeld uit te dagen? Ik heb ontdekt dat er iets is wat Jezus controversiëler en persoonlijker maakt dan alle andere geestelijke leiders bij elkaar.

Serieus! Wat is dat ‘iets’…?

In tegenstelling tot alle andere grote geestelijke leiders in de geschiedenis, beweerde Jezus Christus iets heel unieks. Hij beweerde God te zijn. Niet “een god”, niet “goddelijk”, maar de vleesgeworden God; de Schepper van het universum in menselijke gedaante. Dat is intellectueel erg verontrustend. En in geestelijk opzicht is het een directe aanval op mijn volledige veilige, kleine wereldje. Maar, is Jezus God?

Ik reageerde altijd met de voorspelbare reacties op het leven en de beweringen van Jezus. Afhankelijk van de fase in mijn leven, klonk dit ongeveer als volgt:

"Jezus was een goed mens."

"Jezus was een goed moreel model."

"Jezus was een gerespecteerde leraar."

"Jezus was een religieus profeet."

Maar, zoals de Christelijke schrijver Josh McDowell zegt in zijn boek, "More than a Carpenter" ("Meer dan een timmerman"), zorgen dit soort stellingen voor een overtuigend “trilemma”. Wanneer je de feitelijke beweringen van Jezus en zijn ooggetuigen/volgelingen onderzoekt, dan zijn er slechts drie alternatieven voor wie hij werkelijk is: Jezus Christus was een leugenaar, een gek of onze Heer.

Het probleem van deze alternatieven is niet welke mogelijk is, omdat het duidelijk is dat alle drie mogelijk zijn. Maar de vraag is veeleer: 'welk alternatief is het meest waarschijnlijk?'. Jouw beslissing over wie Jezus Christus is, moet niet zomaar een ongegronde intellectuele oefening zijn. Je kan hem niet het etiket "groot moreel leraar" opplakken. Dat is geen geldige optie. Hij is een leugenaar, een gek, of Heer en God. Je moet een keuze maken. Zoals de Apostel Johannes schreef: "Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en" - en dit is belangrijker - "opdat u door te geloven leeft door zijn naam." (Johannes 20:31)[1]

C.S. Lewis, een populair Brits theoloog, gaat verder:

Ik probeer hier te voorkomen dat iemand de werkelijk dwaze uitspraak doet, die mensen vaak over Hem doen: 'Ik ben bereid om Jezus te aanvaarden als een groot moreel leraar, maar ik aanvaard Zijn bewering niet dat Hij God is.' Dat is de éne uitspraak die we niet kunnen doen. Een man die niets meer was dan slechts een man, maar het soort dingen zei die Jezus zei, zou geen groot moreel leraar zijn. Hij zou of een gek zijn - op het niveau van de man die beweert een gekookt ei te zijn - of de Duivel van de Hel. Je moet een keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God; of hij was een gek of iets ergers. Je kan Hem opsluiten als een idioot, je kan naar Hem spugen en Hem als een demon opsluiten; of je kan aan zijn voeten neervallen en Hem Heer en God noemen. Maar laten we niet beginnen met die neerbuigende onzin dat Hij een groot menselijk leraar was. Hij heeft die optie niet voor ons opengelaten. Dat was niet zijn bedoeling.[2]


Lees nu verder!

[1] Josh McDowell, More than a Carpenter, Tyndale House Publishers, 1977, pp. 33-34.
[2] C.S. Lewis, Mere Christianity, The MacMillan Company, 1960, pp. 40-41.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden