Alles Over De Reis Zoek een kaart in een enorm veld - Alles Over De Reis Banier

De historische Jezus


De historische Jezus

De Jezus uit de geschiedenis is al op vele verschillende manieren beschrijven. Hij zou een goed mens zijn geweest, of een goede leraar of een grote profeet. Er is tegenwoordig geen enkele geloofwaardige geleerde die ontkent dat Jezus een historisch figuur is die zo’n 2000 jaar geleden de aarde bewandelde, dat hij opmerkelijke wonderen en goede daden verrichte en dat hij een vreselijke dood stierf aan een Romeins kruis juist buiten Jeruzalem. Net als deze “geleerden” had ik eigenlijk zelf nooit een probleem met deze “historische Jezus”. Ik beschouwde Jezus, net als Boeddha, Confucius, Zoroaster of Mohammed, gewoon als nog een andere fundamentele geestelijke leider in de geschiedenis.

Ik moet erbij vermelden dat ik als “praktiserend atheïst” verscheidene mensen heb ontmoet die Jezus compleet verwierpen als een historisch figuur. Vurig verdedigen zij hun verscheidene mythe- en samenzweringstheorieën. Kom op zeg, de hele Westerse wereld verdeelt de geschiedenis in twee perioden: “vóór Christus” en “na Christus”. Of iemand nu deze naamgeving aanhangt of de nieuwe politiek correcte “Gangbare jaartelling”, de geboorte van Jezus Christus is altijd al de scheidslijn in de geschiedenis geweest.

Daarnaast kan niemand het feit ontkennen dat elke leider van elke belangrijke wereldgodsdienst de historische mens Jezus heeft aangekaart. Moslims beschouwen Jezus als een profeet, terwijl de Joden hem zien als een godslasterende rebel of een uitzonderlijk rabbijn die tot een godheid was verheven door afgoderij van de heidenen. Vele Boeddhisten beschouwen Jezus als een “bodhisattva” (een perfect geleerd wezen dat zich toewijdt aan het helpen van anderen), terwijl er een Hindoeïstische traditie bestaat die zegt dat Jezus in feite een goeroe was die in India Yoga-meditatie onderwees.[1]

Oké, dus de mens die we kennen als Jezus van Nazaret was een historisch figuur. Nogmaals, ik had geen probleem met die realiteit. Maar hoe zit het met zijn leven en dood zoals deze beschreven zijn in de Bijbel? Oh, wacht… hoe zit het met al die voorspellingen uit het Oude Testament over een komende Messias (“Christos” in het Grieks)…?


Ga naar het volgende hoofdstuk!

[1] Kenneth L. Woodward, “The Other Jesus,” Newsweek, 27 Maart, 2000.Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheJourney.org, Alle rechten voorbehouden